Νεα

ERP: ECODESIGN ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ρυθμίσει, μέσω δύο οδηγιών που έχουν εν συνεχεία εφαρμοστεί από τους Κανονισμούς της ΕΕ,

  • Τοv ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΑΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ECODESIGN
  • Τη ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ LABELING

των προϊόντων που σχετίζονται με την ενέργεια

(Energy related Products)

Περισσότερα...