ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ

AQUA ERP

 aqua250x250

  • Θερμικό σύστημα πετρελαίου σε συνδυασμό με μπόιλερ αποθήκευσης

  • Καυστήρας προρυθμισμένος με ηχομονωμένο κάλυμμα

  • Μοντέλα με ενσωματωμένο μπόιλερ από χάλυβα με επίστρωση σμάλτου, των 120 λίτρων

  • Μοντέλα με ενσωματωμένο μπόιλερ από χάλυβα inox των 110 λίτρων

  • Μοντέλα με καυστήρα κλειστού φλογοθαλάμου, των 25 και 32,4 kW με απόδοση "3 αστέρων

 

SOLO-DUETTO ERP

Αποτέλεσμα εικόνας για SOLO DUETTO ERP

  • Ατομική μονάδα πετρελαίου μόνο για θέρμανση (μοντ. Solo ErP) και με συνδυασμό παραγωγής ΖΝΧ (μοντ. Duetto ErP)

  • Καυστήρας προρυθμισμένος και ηχομονωτικό κάλυμμα

  • Το μοντ. Duetto ErP είναι εξοπλισμένο με διπλό κυκλοφορητή που εξασφαλίζει τη μέγιστη λειτουργικότητα του συστήματος

  • Μοντέλα με καυστήρα κλειστού φλογοθαλάμου των 25 και 32,4 kW με απόδοση "3 αστέρων"